LUNGELIV & FITNESS +

Ideologi er noget bras – også i sundhed og pleje

Ideologi er noget bras sagde tidligere Statsminister Poul Schlütter. Det vil jeg give ham ret i, også når det gælder sundheds- og plejeområdet. Der er dem som mener alt skal være privat med mere brugerbetaling, også er der dem som mener alt skal være offentligt, og private udbydere helt skal fravælgers. 

Ingen af de tilgange er noget som gavner brugerne af sundhedsvæsnet eller plejeområdet. Liberal Alliance og Nye Borgerlige kan ikke få privat og brugerbetaling nok. SF og Enhedslisten vil proppe alt ned i et offentligt mastodontsystem. 

I Aarhus er der eksempler på svigt i plejeområdet, fra både offentlige og private leverandører. Senest har et plejefirma fået det røde kort af Styrelsen for patient sikkerhed. Tidligere var det et offentlig plejehjem, hvor forholdene var kritisable. Jeg kender godt det pågældende plejefirma, og der er en række ting, heriblandt medarbejdernes kvalifikationer som har været mangelfulde. 

Når nu sagen med Berits Hjemmepleje dukker op, så dukker ideologien fra folketings og byrådsmedlemmer også op for fuld udblæsningen og SF er frontløberne: Private udbyder skal afskaffes, og alt skal overgå til det offentlige. 

Det frie valg skal ikke bare være en smart parole som Venstre gør det til, men brugerne af plejen har brug for at kunne vælge. Det gør bestemt hellere ikke noget med konkurrence, så kvaliteten kan løftes og private og offentlige kan tage ved lære af hinanden. 

Jeg har været i en situation med den kommunale hjemmepleje i Aarhus, hvor det ikke fungerede. Der blev forsøgt at finde løsninger, men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg valgte derfor en privat udbyder. Det gav en helt anden tilgang. Det var ikke så meget som skulle ændres, og det som blev ændret, vil den kommunale hjemmepleje ikke. 

Det var svært nok at være syg i et kommunalt system, men det vil være den totale ydmygelse, at ikke kunne vælge noget andet. Det tænker jeg på hver gang SF bruser frem med at vil afskaffe private udbydere. Det er nemlig ikke de udsatte borgers sag de taler, men udelukkede deres egen snævre idelogisk. 

På hospitalsområdet er der samme ideologisk problematik. På et tidspunkt blev private hospitaler og klinikker overbetalt for deres ydelser, og de skovlede penge ind. En overlæge på et privat hospital udtalte at en både blind og døv kunne score kassen ved at drive et privat hospital. Derudover skulle det offentlige overtage behandlinger, når der opstod komplikationer. Det var ren ideologi, blot for at gøre det mere privat. Det var Lars Løkke Rasmussen som var Venstre sundhedsminister som stod bag. Liberale politikerne stod i kø, og fortalte hvor godt de private gjorde det, samtidig med de haglede det offentlige sundhedsvæsen ned. 

Der blev heldigvis lavet en fornuft ordningen mellem de private og offentlige sygehuse. Det er fornuftigt, at det offentlige bruger private hospitaler, og udbyde behandlingsområder til dem. Dernæst er behandlingsgarantien en klar fordel for patienterne. Det handler nemlig ikke om at bekæmpe hinanden, men at sammen finde løsninger til patienternes fordel. 

Desværre er der forskel på hvordan forholdet mellem privat og offentlig bliver håndteret fra region til region. Her er vi desværre igen tilbage ved de ideologiske tilgange, som igen kun skader patienterne. 

Der var i forbindelse med sygeplejekonflikten kommet ekstraordinært pres på patientkontorene i regionerne. Region Syddanmark løste det ved at patienterne selv kunne bestille tid hos privathospitalerne. Region Midtjylland som er Socialdemokratisk ledet, vil ikke bruge Region Syddanmarks løsning. Man vil ikke give den fordel til de private behandlere, så hellere lade patientrene vente. Det handler igen udelukkede om ideologi. Socialdemokraterne i Region Midtjylland er lunkne overfor privathospitalerne, og genere dem gerne. Det er bare ikke privathospitalerne socialdemokraterne generer, men patienter. Igen er den trættende ideologiske tilgang vigtigere end dem som har brug for udredning og behandling. 

Den suveræn bedste og dygtigst sundhedspolitikker er pt, Stefanie Lose fra Venstre, som er Formand for Danske regioner. Ingen er i nærheden af hendes kompetencer. Stefanie Lose har som formand for Danske regioner vist hun går efter løsninger, og ikke sætter ideologien før patienten. Den tidligere formand for Danske Regioner Bent Hansen fra Socialdemokratiet var også en sundhedspolitiker i en klasse for sig. Bent Hansen gik også efter løsninger fremfor ideologien. Bent Hansen satte også fingere på det som var problematik. 

Jeg håber, at når der skal findes løsninger og laves sundhedsreform eller løsninger på plejeområdet i kommunerne, at ideologien bliver lagt til side. De store partier Venstre og Socialdemokratiet burde kunne finde hinanden og skabe nogle fornuftige løsninger til gavn for bruger og patienter. SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Liberal Alliance som kun tænker i ideologi, mener jeg man skal gå udenom. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.